Årsregnskaber for Dania Kollegiet

På denne side kan du se regnskaber og de nyeste budgetter for Dania Kollegiet. Vis du er interesseret i at…

Bestyrelsens velkomst

Som repræsentanter for beboerne på kollegiet byder Afdelingsbestyrelsen, i daglig tale Bestyrelsen, dig hermed velkommen til Dania Kollegiet – vi…

Bestyrelsen på Dania Kollegiet Hvem er vi?

Bestyrelsen på Dania Kollegiet, officielt Afdelingsbestyrelsen, består af fem medlemmer, som vælges for en valgperiode på ét år ved et…

Tilbagevendende halvårlige aktiviteter

Kollegiet har tre typer tilbagevendende aktiviteter: Beboermøder (halvårlige), aktivitetsdage (halvårlige) og cykelrazziaer (årlige). Beboermøde Der afvikles et beboermøde én gang hvert…

Referater fra Beboermøder

En afgørende brik i beboerdemokratiet er åbenhed. Derfor er det altid muligt, at finde referater fra samtlige beboermøder de seneste…

Dania Kollegiets husorden

Dania Kollegiets husorden er det gældende reglement. Dette er løbende blevet vedtaget ved Dania Kollegiets beboermøder siden 1996. Reglementet danner dermed rammerne…

Referater fra Bestyrelses-møder

En afgørende brik i beboerdemokratiet er åbenhed. Derfor bliver referater fra afdelingsbestyrelsens møder lagt på denne side. Er du interesseret…

Dania Kollegiets klageregler

Hvis du føler dig generet af nogen af de andre beboere på kollegiet, og mener du at der foreligger en…

© 2021 Dania Kollegiet. Login