Dania Kollegiets klageregler

Hvis du føler dig generet af nogen af de andre beboere på kollegiet, og mener du at der foreligger en overtrædelse af husordenen, har du mulighed for at klage til Kollegiekontoret i Aarhus. Her på siden kan du også finde gode råd til at løse konflikter med din nabo.

Før du klager

Inden du beslutter dig for at klage, er det en god idé at overveje, om man ikke kan opnå mere ved at gå i dialog med den generende beboer – man skal trods alt i de allerfleste tilfælde færdes samme sted bagefter og kan problemet løses med en kort personlig henvendelse, er det i alles interesse. Prøv at læse Bolius‘ (Boligejernes Videncenter) 10 gode råd til at undgå konflikter med naboen:

 1. Sig noget. Du er nødt til at gå i dialog med din nabo. Undlad at bagtale naboen til andre i kvarteret.
 2. Lad tvivlen komme naboen til gode. Måske er han eller hun ikke klar over, at du bliver stødt.
 3. Sæt dig i naboens sted. Tænk over måden, du siger tingene på – hvordan vil du selv have det med samme kritik?
 4. Hold hovedet koldt. Vær høflig og rolig, selv når naboen viser temperament eller er urimelig i dine øjne.
 5. Hvem er din nabo? Sæt dig ind i, hvem din nabo er. Det er et menneske, ikke et monster.
 6. Vær nysgerrig. Spørg dig selv: Hvorfor handler min nabo, som han eller hun gør?
 7. Vælg dine kampe. Overvej, om det er kampen værd at få hækken 10 centimeter højere eller lavere. Er det vigtigere end det gode forhold til din nabo?
 8. Tag ansvar. Ofte har folk svært ved at vedkende sig et medansvar for en nabokonflikt. Tænk over, hvad du selv kunne og burde have gjort.
 9. Reager. Er der først sagt for mange grimme ting, kan det være svært at viske tavlen ren. Sørg for at få en klar løsning på konflikten.
 10. Overvej at få hjælp. En del nabokonflikter ender i et hegnssyn eller hos domstolene, men det er dyrt og løser sjældent konflikten. Kan I ikke løse konflikten selv, er en anden mulighed konfliktmægling.

Men føler du, at du løber panden mod en mur, er det at klage en oplagt mulighed. Beslutter du dig for at klage, skal dette ske skriftligt til Kollegiekontoret ved at sende en mail til klage@kollegiekontoret.dk.

Krav til klagen

For at Kollegiekontoret kan behandle din klage skal den være skriftlig, navngiven og motiveret, dvs. den skal indeholde oplysninger om:

 • hvem du er (navn og adresse)
 • hvem du klager over (lejemål)
 • hvilket forhold du klager over (hvad og hvornår)

Såfremt du ønsker anonymitet over for den anklagede, skal dette fremgå eksplicit af klagen.
Kollegiekontoret har lavet en skabelon

Når klagen er modtaget

Proceduren efter Kollegiekontoret har modtaget din klage er, at de vurderer, om den kan håndteres af Afdelingsbestyrelsen eller ej. Typisk vil Afdelingsbestyrelsen skulle behandle klager, som omhandler brud på husordenen.
Hvis Afdelingsbestyrelsen skal behandle klagen, vil de kontakte den anklagede, og høre vedkommendes version af begivenhederne. Herefter vil Afdelingsbestyrelsen behandle klagen og afhængigt af udfaldet indstille den anklagede til retsfølger (tildeling af skriftlige advarsler / opsigelse af lejemålet / ophævelse af lejemålet), som så vurderes og effektueres af Kollegiekontoret.

Afdelingsbestyrelsens beslutning kan ankes til Kollegiekontorets bestyrelse.

Endelig kan man, hvis en sag er gået helt i hårdknude, for lidt over 100 kr. anråbe beboerklagenævnet. Se beboermappen for nærmere information.


SIDST OPDATERET 03-04-2018
© 2021 Dania Kollegiet. Login