Tilbagevendende halvårlige aktiviteter

Kollegiet har tre typer tilbagevendende aktiviteter: Beboermøder (halvårlige), aktivitetsdage (halvårlige) og cykelrazziaer (årlige).

Beboermøde

Der afvikles et beboermøde én gang hvert halvår, som vi beder så mange som muligt om at møde op til. På beboermøderne har beboerne mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, der træffes for kollegiets drift og fremtid. På beboermødet i foråret godkendes budgettet for det kommende regnskabsår, mens man på beboermødet i efteråret godkender regnskabet for det forgangne regnskabsår. De fremmødte beboere stemmer desuden om de forslag, der måtte være indkommet siden sidste beboermøde; dette kan være forslag til tiltag på kollegiet. Forslag til behandling på et beboermøde sendes til bestyrelsen@daniakollegiet.dk. På beboermøderne har man mulighed for at melde sig ind i kollegiets diverse udvalg.

Aktivitetsdag

To gange om året, én gang om sommeren og én gang om vinteren, afholder Bestyrelsen aktivitetsdag, hvor formålet er at få ordnet forskellige praktiske opgaver på kollegiets inden- og udendørsarealer, så kollegiet er klar til vinteren/sommeren – opgaver, der ellers skal udføres af professionelle mod betaling. Opgaverne indbefatter cykelrazzia, at tage grillene ind til vinteren eller ud til sommeren, oprydning og rengøring ude og inde mv. Jo flere vi er til disse aktivitetsdage, jo hurtigere går det. Bestyrelsen vil være vært for morgenmad samt let frokost til disse arrangementer.

Cykelrazzia

Der afholdes med mellemrum cykelrazziaer, for at rydde ud i efterladte cykler som hober sig op gennem tiden bl.a. fordi fraflyttede beboere efterlader deres cykler i stativerne. Der er typisk cykelrazzia i forbindelse med aktivitetsdagen om efteråret. Cykelrazziaen foregår ved, at Bestyrelsen sætter klistermærker på sadlerne af alle cykler, og herefter er det meningen, at cyklens ejer skal fjerne klistermærket fra cyklen. Hvis det ikke sker, bliver cyklen fjernet i forbindelse med næste cykelrazzia. Efter en cykelrazzia vil cyklerne blive opbevaret i en tid på kollegiet, inden de afleveres videre til politiet som hittegods. Der vil gå ca. en måned fra mærkerne bliver sat på, til selve razziaen finder sted.

Cykelrazziaen finder typisk sted i efteråret, og hvis din cykel er ‘forsvundet’ fra kollegiets område umiddelbart efter en aktivitetsdag, så er den muligvis blevet samlet ind i forbindelse med razziaen. Kontakt da Varmemesteren for høre, om din cykel skulle være blevet samlet ind.

Klistermærkerne der sættes på cyklerne i forbindelse med en cykelrazzia ser således ud:

Cykelrazzia

 


SIDST OPDATERET 01-03-2016
© 2021 Dania Kollegiet. Login