Opret reservation

Du kan booke Fællesrummet i Fælleshuset (festlokale med tilknyttede faciliteter) via kalenderen nederst på denne side (eller på forsiden).

Fællesrummet kan lejes til private, lukkede, ikke-kommercielle arrangementer.

Information om Fællesrummet og dets tilknyttede faciliteter findes her.

Generelle betingelser og regler

De generelle regler for benyttelse og leje af Fællesrummet kan læses her.

Specifikke betingelser for at reservere Fællesrummet er endvidere:

  • Fællesrummet er et festlokale på et kollegium, og det kan derfor ikke forventes, at det har samme inventar og udstyr som et professionelt festlokale/forsamlingshus.
  • Det er som udgangspunkt ikke tilladt at lave en dobbelt-booking – f.eks. ved at reservere Fællesrummet torsdag og fredag. (Det er dog muligt, at søge om dispensation ved at kontakte fællesrumsudlejerne, men der skal være tunge argumenter, da det vil medføre færre ledige datoer til andre.)
  • En reservation af en dato er ikke gyldig, før man har modtaget en bekræftelse af reservationen fra fællesrumsudlejerne.
  • For at alle kan få mulighed for at reservere Fællesrummet, er det kun tilladt at reservere max 3 datoer ud i fremtiden.
  • Det er kun muligt at reservere en dato 6 måneder ud i fremtiden.
  • Det er alene lejers ansvar at afmelde en reservation i tilfælde af, at den ikke skal benyttes. Dette skal i så fald ske senest 14 dage før den bookede dato ved at kontakte fællesrumsudlejerne pr. mail. Efter dette kan reservationen ikke annulleres. For sen afmeldelse af reservation kan medføre karantæne på op til 12 måneder.

En reservation kan til enhver tid blive annulleret af fællesrumsudlejerne i tilfælde af, at betingelserne for leje ikke overholdes eller ved manglende imødekommelse af henstillinger fra fællesrumsudlejerne. En reservation kan ydermere annulleres til enhver tid, hvis dette synes nødvendigt for at opretholde regler sat af Kollegiekontoret eller Afdelingsbestyrelsen. 


Book en dato:

For at leje lokalet skal du trykke på den ønskede dato på kalenderen nedenfor; du vil så modtage en bekræftelse på din reservation, så snart den er blevet godkendt af fællesrumsudlejerne. Bemærk: Du kan kun booke en dato, der ligger minimum 14 dage ud i fremtiden. Hvis du vil leje Fællesrummet med mindre end fjorten dages varsel, så send en email til fællesrumsudlejerne og hør om det kan lade sig gøre.SIDST OPDATERET 09-07-2020
© 2021 Dania Kollegiet. Login