Dania Kollegiets velkomstmappe

Varmemesteren har sin egen velkomst til kollegiet, hvori der står en masse nyttige oplysninger. Bl.a. oplysninger om hvor hvert enkelt…

Varmemesterens FAQ

Her finder du de ofte stillede spørgsmål til Varmemesteren: Akut-numre, lån af boremaskine, mistet nøgle, rensning af afløb, udluftning, parkering –…

Om varmemesteren og Kontaktinfo

Dania Kollegiet har ligesom alle andre kollegier en varmemester, som tager sig af kollegiets daglige vedligeholdelse. Dania Kollegiets varmemester hedder…

Bortskaffelse af affald

Bortskaffelse af skrald og affald skal ske via affaldssiloerne ved Fælleshuset (normalt affald, papir, glas, pap) eller via affaldsiloen ved…

Ved fraflytning

Der er en række typiske fejl og mangler, som varmemesteren finder ved udflytningssyn. Det vil derfor være en god idé at…

© 2021 Dania Kollegiet. Login