Bortskaffelse af affald

Bortskaffelse af skrald og affald skal ske via affaldssiloerne ved Fælleshuset (normalt affald, papir, glas, pap) eller via affaldsiloen ved Finlandsgade 18C (kun normalt affald).

Affald skal ikke stilles på jorden. Brug affaldssystemet og sortér korrekt.

Bortskaffelse af affald

Affaldssortering

Ved sortering henvises generelt til Aarhus kommunes sorteringsvejledning.
For det mest almindelige affald kan denne vejledning anvendes.

Normalt affald

 • Der er tre containere til dette på kollegiet: to ved Fælleshuset og én ved parkeringspladsen på Finlandsgade.
 • Normalt affald samles i poser som lukkes med knude.
 • Organisk affald fra madlavning er at betegne som normalt affald.
 • Det er vigtigt at poserne lukkes, idet det holder beholderen ren, og vi dermed undgår den dyre rengøring for tit.

Papir

 • Papir skal i papiraffaldssiloen (en af de fire affaldssiloer ved Fælleshuset).
 • Papir såsom aviser, reklamer mv. bliver genbrugt.
 • Småt pap må også gerne kommes i den (dog ikke pizzabakker).
 • Bemærk: Papircontaineren er kun til papir og ikke til pap.

Pap

 • Den grønne container til højre for affaldssiloerne er til pap – og kun pap; papir såsom aviser og reklamer skal i papircontaineren (se ovenfor).
 • Pizzabakker skal – selvom de er lavet af pap – i normalt affald, da de indeholder olie- og madrester.

Batterier

 • Batterier skal i den lille beholder, som sidder på siden af glascontaineren.

Glas, plast og metal

 • Glas, plast og metal afleveres til genbrug i glascontaineren (en af de fire containere ved Fælleshuset).

Miljøfarligt affald

 • Batterier afleveres i beholderen, der sidder på siden af glascontaineren.
 • Maling og olierester skal i den blå container, der står i storskraldsområdet.
 • Er du i tvivl så spørg din varmemester.

Storskrald (affald som fylder meget)

 • Se opslag ved storskraldspladsen eller se Aarhus Kommunes vejledning i storskrald.
 • Klare sække udleveres af varmemesteren. Dette skyldes, at dem som afhenter det, skal kunne se indholdet for at kunne sortere det korrekt.

OBS: Løst affald og affald i papkasser, bæreposer og sorte sække tages ikke med fra storskraldspladsen.


SIDST OPDATERET 26-09-2018
© 2021 Dania Kollegiet. Login